Şube Teşkilatlanma başkanlarını Teşkilat ve Birim çalışmalarında bilgilendirmek, desteklemek ve dahada güçlendirmek için  2021 senesinde de Württemberg Bölgesi Kadınlar Teşkilatı Teşkilatlanma başkanlığının çevrimiçi olarak 6 Modül‘den oluşan  Birim Eğitim Toplantıları (BET) hız kesmeden ‘‘Yapacağım diye vakit geçirme. Yaptım de.‘‘ Sloganı ile devam etti. Toplam 225 İdarecinin katılım sağladığı Toplantılar Bölge Teşkilatlanma başkanı Ü. Telli  ve Bölge Teşkilatlanma başkan yardımcısı Ü. Toptaş ile birlikte organize edildi ve sunuldu. Modüller‘de genel bilgilendirmeler ve ihtiyaç duyulan farklı konular en ince detayları ile ele alınarak izah edildi. Daha geniş bir kitleye ulaşabilmek ve faydalanmalarını sağlamak için BET’lere Şube Teşkilatlanma başkanları yanısıra diğer şube idarecileride davet edildi.

Özel Birim Eğitim Toplantıları konuları olarak 2021 senesinde Temsilcilik, Temsilcilik‘te karşılıklı Sorumluluk ve Görevler, Şube Yönetim Kurulu‘nun Sorumluluk ve Görevleri, Çalışma Takvimi Hazırlığı, TESBİH Bilgilendirmesi, Powerpoit‘da Sunum Hazırlığı  belirlendi.Temsilcilikte Karşılıklı Sorumluluk ve Görevler toplantısında, neden Temsilcilik ve önemi? Nasıl planlama yapılmalı? Kimler Temsilci olabilir? Şubenin Temsilçiye ve Temsilci‘ninde şubeye karşı görevleri nelerdir? gibi konular detaylı ele alındıktan sonra Temsilcilik çalışmasında  İdarecilerin karşılaştıkları engeller ve sorunlar karşılıklı istişare edilerek çözüm yolları sunuldu. Toplantı Telli’nin: ‘‘Sonuç ne olursa olsun, hezimet olabilir, elde bir kazanç görülmeyebilir; ama bu kutlu göreve her şart ve zeminde devam etmek zorundadır müminler. Davet 50 defa Ebu Cehilin kapısına gitmektir. Davetçiye düşen gayrettir, hidayet değil;Zira o Allah’ın elindedir.‘‘ sözleri ile son buldu.

Şube Yönetim Kurulu’nun Sorumluluk ve Görevleri Modül‘ünde  Yönetim Kurulu Üyelerinin birim ve hizmet görevleri, Birim yardımcıları ve Komisyonların görev ve sorumlulukları, ŞYK Toplantısının organizesi ve formatı, şubelerin Bölge şube sorumlusuna karşı görev ve sorumlulukları gibi konular detaylı sunuldu. Ayrıca Şube Yönetim Kurullarının çalışmalarını  istişare ederek yürütümelerinin öneminine değinildi. Telli: “Allah Teâlâ, bunu (istişareyi) ümmetime bir rahmet kıldı. Onlardan kim istişare ederse doğrudan mahrum olmaz. Her kim de terk ederse hatadan kurtulmaz“ Hadis-i Şerifi ile konunun ehemmiyeti ve Teşkilat çalışmalarımızda her alanda istişarenin önemini vurguladı ve “Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz, Görevinize ne kadar değer verirseniz o kadar zaman bulursunuz.“ diyerek emanet alınan görevlerin ihmal edilmeden, düzenli bir şekilde icra edilmesinin önemine ve değerine dikkat çekti.Çalışma Takvimi Hazırlığı Modülünde Çalışma Takvimi neden hazırlanmalı ve dikkat edilmesi gereken konular nelerdir izah edildi. Bölge Teşkilatlanma başkanı. Ü. Telli bir işin başarıya ulaşması için onun temeli olan plan ve programın çok önemi olduğuna ve gerekliliğine değindi ve sözlerine “Plan ve program; neyin, neden, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden kararlaştırılmasıdır. Muhtemel problemlerin ve öncelikli hedeflerin tespit edilerek, uygulanması kolay, pratik ve gerçekçi çözümlerin ortaya konmasıdır. Planlama, risk ve belirsizlikleri en aza indirmede yardımcı olur. İyi bir planlama, işlerin kontrolünü sağlar, kaos ortamının oluşmasına fırsat vermez, sağlıklı ve etkili kararlara vesile olur. Bunun sonucu da başarıya ulaşmaktır. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarının ardında mutlaka iyi bir plan ve program vardır.‘‘ diye devam ederek konunun önemine vurgu yaptı.2021 senesinin BET Modülleri Powerpoint‘da Sunum Hazırlığı  Atölye Çalışması ile son buldu. Toplantı Power Point’un genel tanıtımı ile başladı. Sunum hazırlığının IGMG Kurumsal Kimliğine uygun olmasının önemine ve dikkat edilmesi gereken konulara, resim/video eklenmesine, yazı karekterlerine vs. Bölge Teşkilatlama Komisyon üyesi Ü. Çengel tarafından adım adım  görsel olarak izah edildi ve bilgi verildi. Soru/Cevap bölümü ile devam eden toplantıda, İdareciler bu konunun aktarılmasından çok memnun kaldıklarını ve tekrarını arzu ettiklerini dile getirmeleri ile Kapanış Kuran-ı Kerimi ile son buldu.

Birim Eğitim Toplantıları 2022 senesinde de ihtiyaç duyulan konular ve şube Teşkilatlanma başkanlarından gelen öneriler de göz önünde bulundurularak, düzenli bir şekilde devam edecek.Birim Eğitim Toplantılarının planlanması, organizesi ve sunulmasında azami gayret ve destek sağlayan KT Bölge Teşkilatlanma Başkanlığı Komisyon üyeleri A. Tufan, R. Yıldırım ve Ü. Çengel Hanımlara çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden ebeden razı olsun.

IGMG Württemberg BölgesiKadınlar TeşkilatıTeşkilatlanma Başkanlığı