İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Württemberg Bölgesi Kadınlar Teşkilatı Teşkilatlanma Başkanlığı’nın Avrupalı müslümanlar olarak yaşadığımız Ülke’de inandığımız değerlerimizi koruyabilmemiz, Avrupa’ya  ruh üfleyecek Müslüman öncü kuşaklar  yetiştirebilen ve inandığı değerleri koruyan güçlü Anneler için 16 Aralık 2021 tarihinde ’’Avrupa’da Müslüman Olmanın Sorumluluğu’’ konulu sohbet çevrimiçi olarak 350 katılımcı ile gerçekleşti. ’’İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın’’ başlığı ile konunun ehemmiyeti vurgulandı.Program Aalen şubesinden 18. Avrupa Kuran-ı Kerim yarışmasında Württemberg Bölgesini temsil eden E. Boğu’nun gönüllere dokunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.Programın sunuculuğunu icra eden Esslingen Teşkilatlanma başkanı A. Tufan’ın tüm katılımcıları; ‘‘ Bütün insanlığın kurtuluşu için insanın  bulunduğu her yerde ümmetin İhyası, imarı ve inşası  için aşkla yola çıkan kıymetli, çok değerli Ayşe Başkanım,  programımıza onur veren değerli misafirimiz Kuzey Hollanda Bölge başkanımız kıymetli Şükran  Altuntepe  hocamız, Bölge Yönetim Kurulu başkanlarımız , ufkumuzu  açan değer katan çok değerli hocalarımız, Münevver’lerimiz, İdarecilerimiz, yol arkadaşlarımız, dava kardeşlerimiz ve gönül dostlarımız… Her birinizi  selamların en güzeli, Allah’ın selamı ile selamlıyoruz. Allah’ın selamı, rahmeti, feyzi bereketi ve mağfireti üzerinize olsun.‘‘ sözleri ile selamladıktan sonra sözlerine  ‘‘Aklın ve kalbin buluştuğu noktaya gönül denir. Teşkilatını gönülden gönüle ulaştıran, sancağı yüreğinde taşıyan… Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız… Bizden âlâ kardeş mi olur?  diyen Württemberg başkanımız…‘‘ diye devam ederek selamlama konuşmasını yapmak üzere Kadınlar Teşkilatı Bölge başkanı A. Akkuş Hanımefendiye söz verdi.

Akkuş tüm katılımcıları ‘‘Çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz bu manevi sohbetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir insanın hayatında belirleyebileceği en şererfli vazifelerden biri insanlığa hizmet etmektir. Yaşamış olduğumuz toplumda asli vazifemiz ve sorumluluklarımız nelerdir… Bunları bugün hatırlayacağız. Bugün hidayet mahrumlarına, tebliğ ve irşad bekleyen, takvadan yoksun gönülleri ihya hizmeti, son derece mühim bir ahiret mesuliyeti bizler için‘‘ sözleri ile selamladı ve genç, yaşlı tüm katılımcıları programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.IGMG Teşkilatında farklı alanlarda güzel ve verimli görevler yapmış olan günün kıymetli Hatibesi Kuzey Hollanda Bölge başkanı Ş. Altuntepe Hanımefendi özgeçmişinin takdiminden sonra sohbetini yapmak üzere söz aldı.“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” Âl-i İmrân Suresi 104 ayeti Kerimesi ile söze başlayan AltuntepeAvrupa’da yaşayan müslümanlar olarak dava şuurunun, dava hizmetinin, camilerin, aidiyet bilincinin, camilerimize ve Genel Merkeze üye olmanın önemine değindi.Altuntepe gönüllere hitap eden etkileyeci ve samimi sohbetine: “Hicretsiz dava olmaz, teslimiyetsiz hicret olmaz, güvensiz teslimiyet olmaz, gayretsiz güven olmaz, sebatsızda gayret olmaz. Bizlerin Avrupa’ya gelmemiz veya burada bulunmamız kaderdir. Bileceğiz ki Cenab-ı Allah‘ın bizlere yüklemiş olduğu bir görev ve misyon vardır. Peygamber efendimizin sav. bizlere bırakmış olduğu Kuran ve Sünnet emanetlerine sahip çıkmalıyız. Müslümanlar olarak birlik olacağız, cem olacağız. Adetler ayetleri geçmeyecek. Bugün ümmet olarak en temel problemlerimiz akidesizlik, aşksızlık, aidiyetsizlik, acelecilik ve amelsizliktir. Bu sıkıntı ve dertlerin şifasını Allah’ın evlerinde, camilerde bulacağız. Kabe’nin şubeleri camilerimiz rahmet ve hidayet kaynağıdır. Gençlerimizin önce kalplerini eğitmeliyiz. Kalplerini nurla hikmetle doldurmalıyız. Bugün  burada inşa ettiğimiz camilerimiz, buradaki manevi mühürlerimizdir ve  İslamın dışa karşı sembolüdür. Şifa ve terapi merkezleri olan camilerimizde secde izleri bırakmalıyız. Rahmet ve manevi değerlerimizi korumak için, mescitleri inşa etmekle sorumluyuz. Bizler birey olarak cami inşa edemeyiz ancak camilerimize üye olarak destek verebiliriz.İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Müslümanların imani ve manevi dertleri ile ilgilenen, İslam’ın öğrenilmesi ve öğretilmesi, yaşanması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan, adaletin hakim olması için mücadele eden, insanlığın saadeti ve selameti için gayret eden kardeşler topluluğudur. Bizler dinimizin yaşatılması ve nesillerimizin eğitilmesini kendimize görev edinmeliyiz. Bu dava senin, benim… yani hepimizindir.’’ Sözleri ile devam etti.Zihinlerde kalacak olan sohbet programı Württemberg Bölgesi olarak bu konuların seri halinde devam edeceği müjdesi ile Tashihi Huruf hocası B. Ateş Hocahanımın  Kapanış Kuran-ı Kerimi ve Duası ile son buldu.IGMG Württemberg BölgesiKadınlar TeşkilatıTeşkilatlanma Başkanlığı