Daha bilinçli gençler oluşturmak için “Geçmişini bilmeyen, Geleceğini yön veremez” diyerek İslam Tarihi Dersine başladık. Her Ayda bir kere gerçekleştireceğimiz İslam Tarihi Dersinin ilk dersi pazar günü yapıldı. Öncellikle İslam Tarihinde genel giriş olarak işlenecek konular aktarıldı ve kısaca Hz. Musa ve Hz.Lud Peygamberler hakkında bilgi aktarıldı. Belirli kadınların cennetle müjedelendiği ve bunlardan ilk olarak Hz. Rumeysa Cennete girecek ilk kadın olduğu. Aşure gününde özel dua edilemesi gerektiği . ”Levhi mahfuzun olmuşların ve olacakların, zamandaki bütün anların ve mekândaki bütün varlıkların, kısacası, her şeyin yazılı bulunduğu bir ilâhî muhafaza levhası; ilahî ilmin aynası, kaderin defteri, kâinatın programıdır.”