24 Kasım 2019 tarihinde Württemberg Bölgesi KT Başkanı A. Akkuş tarafından Sinsheim Şubesinde İnfak sohbeti gerçekleşti.
Sohbete 18 hanım katılırken Şube başkanımız H. Sağdıç Bölge Başkanına ve sohbeti dinlemek için gelen hanım efendilere teşekkür etti.

A.Akkuş sohbetinde “OLGUN BİR MÜMİNİN ÖZELLİKLERİ”nden bahsetti. Olgun bir mümin olmak isteyen herkes, imkânları mahdûd olsa dahî elinden geldiği kadar muhtaç ve muzdariplere destek olmak, gönül vermek ve duâ etmek mecbûriyetindedir.
Bir muzdaribin derdini paylaşmak da infaktır. Kırık kalpleri ihyâ etmenin, Hakk’a yakınlığa vesîle olduğunu Mûsâ -aleyhisselâm-’ın şu ilticâsından anlamak mümkündür. Rivâyete göre o birgün:
“−Yâ Rab! Seni nerede arayayım?” diye niyazda bulunmuştu. Allâh Teâlâ da:
“−Beni kalbi kırıkların yanında ara.”
 (Ebû Nuaym, Hilye, II, 364) buyurdu.

Gerçekten hayır, yalnız mal ile yapılmaz. Bir işte yol göstermek, tesellî etmek, nasihat etmek ve insanlara tebessümle yaklaşmak gibi sayısız ve herkesin muktedir olabileceği fiiller de cemiyetin huzur ve sükûnunu, kardeşlik duygularının kökleşmesini ve ictimâî tesânüdün (yardımlaşmanın) gerçekleşmesini sağlayan âmellerdendir.
Sinsheim Şube başkanımıza ve hanımefendilere teşekkür ederek dua ile sohbet tamamlandı.
Bölge KT Başkanı A. Akkuş ve Sinheim Şubemize teşekkür ediyor çalışmaların da başarılar diliyoruz.