3 Aralık 2019 tarihinde Württemberg Bölge KT Başkanı A. Akkuş Hanım tarafından Mühlacker şubesine yeni KT şube başkanı olarak A. Murat Hanım atandı. Şimdiye kadar şube başkanlığını yürüten M. Kahraman hanıma emekleri ve gayretleri için çok teşekkür ederek yeni başkanımızada görevinde başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.

Başkan seçiminden sonra A. Akkuş güzel bir sohbet gerçekleştirdi ve buraya katılım sağlayan 35 hanımefendiye teşekkür ederek bizler yeryüzünün imarından sorumluyuz,  Yeryüzünün kendisine emanet edildiği insan yeryüzünü imar etmekle görevlidir. Yeryüzünde böyle ulvi ve ağır bir yük taşıyan insan bu sorumluluktan kaçtığı ve görevini kötüye kullandığı zaman yeryüzünü imar değil imha; tamir değil tarumar; inşa değil bozmuş olur. Vaziyet öyle bir hâl alır ki, en sonunda imha ettiğini imar, tarumar ettiğini tamir, bozduğunuda inşa ettiğini zanneder.

Bizler de Mühlacker şubemize teşekkür ediyor yeni atanan başkanımıza çalışmaların da başarılar diliyoruz.