09-10 Kasım 2019 da yapılan iki günlük YŞBT (Yatılı Şube Başkanları Toplantısı) güzel bir katılım ile çok verimli geçti.

Bölge Başkanı Zeki Şeker açılış konuşmasında Yatılı Şube Başkanlar Toplantısı Teşkilat çalışmaları için son derece önem arzetmektedir ve Cemiyet Başkanlarımız ile Birim Başkanlarımız müzakere ederek çalışmaların ivme kazanmasına etken olacaktır dedi.
IGMG Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın konuşmasında “insan eğitiminin” önemini dile getirirken, Psikohekim Abdülaziz Yılmaz verdiği üç seminer ile (“Birlikte Çalışma, İz Bırakan İletişim, Eş Olma Sanatı“) motivasyon açısından şube başkanlarına son derece faydalı oldu.

Toplantı Bölge Başkanı Zeki Şeker’in teşekkür konuşmasıyla sona erdi.