Buna rağmen her alanda söz hakkına sahip değiller. Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart’ın projesinin ana hedefi bu konuyu ele almak ve değişik müslüman kuruluşlar ile birlikte çalışmak. Hangi alanlarda neler yapılabilir ve günlük hayatta problemler beraber nasıl çözülebilir. Son zamanlarda genç müslümanlar artarak gündem konusu oluyor. Gençlerimiz toplumda önemli yer alabilme konumundalar.

Internet ve sosyal medya onlar için artık önemli ilgi ve kullanım alanları haline geldi. Gençler arası birbirleriyle buluşma, konuşma, fikir alışverişi ve bilgi paylaşma açısından önemli platform oluştu. Kendi ilgi alanlarını, görevlerini, sosyal hayatlarını, kendilerini geliştirme açışından bilgiler edinip paylaşmaktalar. Son yıllarda müslüman blogcular, değişik formatları ve kalemleri ile gündeme gelmekte. Internet ortamında bunun yanı sıra “Ciber Fetva” sayfalarınada rastlanmakta.

Aktüel olarak online cihad propagandası ve radikkaleşme yoğun gündeme gelmekte. Bu iki günlük seminer “Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart” ve “RobertBosch Stiftung” tarafından yürürlüğe geçirilmiştir. Partner olarak DITIB, MJD ve IGMG’nin gençlik teşkilatları bu seminere destek sağladılar. Ağırlık olarak katılımcılar gençlik teşkilatları yönetiminde, idarede ve söz hakkı olan gençler (hiristiyan ve müslüman STK’lardan). Bu çalışmanın hedefi, müslüman gençlerin internet ortamında aktivitelerini sunup, istişare platformu oluşturmak.

Yatılı seminer Dr. Christian Ströbele´nin ( Akademie Rottenburg ) selamlama konuşması ile açılış yapıldı. Sayın Jens Kutscher M.A. (Euro Mediterraner Arabischer Länderverein) ve sayın Dr. Götz Nordbruch´un (ufuq.de) işledikleri değişik konular ardı sıra grup çalışmaları yapıldı. Konu olarak ” Ciber Dava “, “sanal alemde artan Islam düşmanlığı” ve “dinler arası dialog ve bilgilendirme” işlenildi. Podyum konuşmasına öğretmen Hakan Turan, gazeteci Emran Feroz ve üniversite öğrencisi Eşim Karakuyu (MJD) katılıp konuşmalarını gerçekleştirdiler. IGMG Gençlik Teşkilatı Kurumsal Iletişim Biriminden katılım sağlayan Emre Yurdakul, Milli Görüş Internet platformunu tanıttı. Akşam canlı Osmanlı Müziği eşliğinde sıcak bir ortamda teşkilatlar arası kaynaşma gerçekleştirildi.

Değerli konuklar ve camiamızın 15 genci ile verimli iki gün geçirildi. 2016 ve 2017 senelerinde değişik konu ve seminerciler ile tekrarlanacak olan bu projeye, Milli Görüş Teşkilatları imzasını atmaya devam edecek. (Konuklar: Dr. Idris Kaya, Jens Kutscher, Dr. Götz Nordbruch, Florian Volm M.A., Friederike Hartl M.A.).

Hayriye Bağcı / Stuttgart